Further processing options

Digestion of pectic polysaccharide from Brassica rapa L. in vitro and its effe...

Bibliographic Details
Journal Title: International Journal of Food Science & Technology
Authors and Corporations: Wang, Wei, Fan, Lijun, Li, Xuewen, Wang, Zirong, Zhou, Jianzhong, Jialengbieke, Buligen, Ren, Jianye, Hu, Xiaodong
In: International Journal of Food Science & Technology, 57, 2022, 1, p. 92-100
Type of Resource: E-Article
Language: English
published:
Wiley
Subjects: